Ulikhet og fellesskap flerkulturell pedagogikk i barnehagen

Heftet / 2016 / Bokmål
310,-
263,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Barnehagene vil i økende grad bli steder der barn og voksne fra mange land, kulturer og miljøer leker, lærer og gjør erfaringer sammen. Ulikhet og fellesskap handler om de pedagogiske utfordringene og pedagogiske mulighetene som dette skaper for barnehagelærere som behøver en faglig og etisk basis for det viktige arbeidet de skal utføre. Boka løfter spesielt fram hvordan en kan bruke språklig og kulturelt mangfold når barn leker og lærer i barnehagen. Ulikhet og fellesskap tar opp sentrale områder med utgangspunkt i lover, rammer og teoretiske perspektiver. Boka gir en oppdatert bakgrunnsinformasjon om den nye innvandringssituasjonen og tar blant annet opp temaer som: sosialisering og identitetsutvikling, flerkulturell pedagogikk, samarbeid hjem-barnehage, språkarbeid og språkopplæring. Ulikhet og fellesskap belyser teorien med eksempler fra praksisfeltet, den bringer mange praktiske ideer til hvordan man kan arbeide, og den utfordrer leseren til videre refleksjon. Eksemplene, ideene og refleksjonsspørsmålene gjør at boka vil være nyttig for alle som er interessert i hvordan man kan utvikle et godt innhold og spennende arbeidsmåter i flerkulturelle og flerspråklige barnegrupper. Bokas målgruppe er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, fagarbeidere/ assistenter og foreldre som er interessert i kunnskap om og problemstillinger knyttet til oppdragelse i et flerkulturelt samfunn. Sigrun Sand er dosent i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra undervisning på bachelor- og masterutdanning ved Høgskolen i Hedmark der mangfold og flerkulturelle spørsmål har vært hennes hovedområde. Hun har deltatt i flere forkninsgprosjekter om flerspråklige barn og foreldre i barnehage og skole.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788275182416
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Oplandske bokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2016