Universitetskamp

 

Universitets- og høyskolesektoren preges av store endringer. Fusjoner og andre strukturendringer er noen av  faktorene som påvirker sektoren. 

Her finner du bøker om emnet.