I boken presenteres noen utvalgte og relevante utdanningssosiologiske perspektiver som knyttes til den norske skolen og dens praksisfelt. Begreper som pedagogisk diskurs, pedagogiske koder og pedagogiske identiteter presenteres, drøftes og konkretiseres i sammenheng med skolens rolle som en viktig institusjon når det gjelder utvikling både på individ- og samfunnsnivå. Oppmerksomheten rettes også mot utviklingen av en teori om kunnskap i skolen der forholdet mellom skolekunnskap og hverdagskunnskap diskuteres og problematiseres. Den teoretiske referanserammen er hentet fra Basil Bernsteins utdanningssosiologi. Teoriene blir relatert til nyere empirisk utdanningsforskning der elevperspektivet i norsk kontekst har en sentral plass. Forholdet mellom mikronivå og makronivå i utdanningssystemet er et sentralt tema gjennom bokens forskjellige kapitler. Sylvi Stenersen Hovdenak er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
Les mer
I boken presenteres utvalgte og relevante utdanningssosiologiske perspektiver som knyttes til den norske skolen og dens praksisfelt. Boken tar for seg bl.a. skolens betydning for samfunn og individ, pedagogisk diskurs og rekontekstualiserende arenaer, pedagogiske koder, identitet og pedagogiske identiteter og ulike kunnskapsformer i skolen. Med litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251926706
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
165 gr
Høyde
240 mm
Bredde
179 mm
Tykkelse
7 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
78