Denne rapporten gir kunnskap om livssituasjonen til aldrende mennesker med utviklingshemning. Det er historisk nytt at mennesker med utviklingshemning blir gamle. Levealderen til personer med lettere utviklingshemning er omtrent som i befolkningen forøvrig. Det innebærer at en i kommunene må planlegge for lange liv og legge til rette miljø og tilbud for eldre mennesker med utviklingshemning. Rapporten er basert på en kartleggingsstudie av levekår og livssituasjon blant personer med utviklingshemning bosatt i vertskommunene.
Les mer
Rapporten er basert på en kartleggingsstudie av levekår og livssituasjon blant personer med utviklingshemning bosatt i vertskommunene. I alt 965 personer i 30 av de 33 vertskommunene inngår i undersøkelsen. Dette er kommuner der det bor relativt mange eldre mennesker med utviklingshemning. Vertskommunene og andre kommuner står overfor store utfordringer i årene fremover, når flere mennesker med utviklingshemning blir gamle. Rapporten er et bidrag til det kunnskapsgrunnlaget som trenges for å kunne tilrettelegge tiltak og miljø for en best mulig aldring og alderdom blant mennesker med utviklingshemning.
Les mer
På omslaget: I samarbeid med UAU, Utviklingsprogram - Aldring hos mennesker med utviklingshemning

Produktdetaljer

ISBN
9788280610409
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
107