Denne boken handler om ledelse i barnehagen. Den tar for seg psykologiske og sosiologiske prinsipper og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer-/enhetslederrollen, men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske ledere. Dette er en revidert utgave av boken. Første del handler om ledelse i barnehagen, og belyser blant annet ulike ledelsesmodeller og skjev kjønnsrepresentasjon blant voksne i barnehagen. Bokens andre del dreier seg om mellommenneskelige forhold i en personalgruppe. Her beskrives gruppepsykologiske forhold, som kommunikasjon og holdninger, motivasjon, trivsel, konflikter, stress og jobbtilfredshet. Bokens tredje del tar for seg noen av de utfordringene en leder møter i barnehagen i forbindelse med å lede assistenter og ufaglærte, opptre som saksbehandler og ivareta seg selv. Den viktigste målgruppen for boken er studenter i barnehagelærerutdanningen, men tematikken er også relevant for barnehage- og førskolelærere og barnehagepersonale for øvrig. Bokens forfattere er førstelektor Eva Skogen (red.) (Høgskolen i Oslo og Akershus), professor emeritus Richard Haugen (Universitetet i Tromsø), høgskolelektor Magritt Lundestad (Høgskolen i Oslo og Akershus) og førstelektor Mette Vaagan Slåtten (Høgskolen i Oslo og Akershus). Forfatterne har bred faglig og praktisk bakgrunn, og de har publisert flere bøker.
Les mer
Boka handler om ledelse i barnehagen og tar for seg psykologiske og sosiologiske prinsipper og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i ledelsessammenheng. Hovedfokus ligger på styrer-/enhetslederrollen. Boka belyser bl.a. ledelsesmodeller og ser på kjønnsperspektivet på ledelse, tar for seg mellommenneskelige forhold i ei personalgruppe og ser på noen av de utfordringene en leder møter i barnehagen. Boka er først og fremst beregnet på studenter i førskolelærerutdanninga. Har stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245014051
Publisert
2012
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
564 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
17 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
292

Redaktør