Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

Heftet / 2015 / Svensk

Produktdetaljer

ISBN13
9789147114788
Publisert
2015
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Liber
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Sider
261
Vekt
510 gr
Se alle

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

Heftet / 2015 / Svensk
Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld –ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi och hållbar utveckling.Läs merBokens författare börjar med att behandla de små atomerna, därefter cellen och villkoren för några olika livsformers liv och växande, och avslutar i ekosystemen och våra mänskliga samhällen. Deras utgångspunkt är övertygelsen om att det naturvetenskapliga ämnesinnehållet ska behandlas tillsammans med de ämnesdidaktiska frågorna.Den didaktiska belysningen är inspirerad av variationsteorin, en teori om lärande som utgår från att variationen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna urskilja saker i vår omvärld. Fokus ligger här på ”lärandets objekt”, det vill säga det som eleverna förväntas lära sig, hur detta lärande görs möjligt och vad eleverna sedan faktiskt lär sig.Boken är främst tänkt som kurslitteratur inom lärarutbildningen och grundläggande fortbildningar för förskollärare och lärare. Den kan också användas i olika barnledarutbildningar inom natur- och fritidssektorn. Intresserade lärare som vill bredda sina kunskaper i ämnet kan också ha stor glädje av boken.Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden.Om författarnaGustav Helldén – professor emeritus i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik vid Högskolan KristianstadPer Högström – fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik vid Luleå tekniska universitetGunnar Jonsson – fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande vid Luleå tekniska universitetInger Karlefors – fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet Anna Vikström – fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet
Les mer
Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld –ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi och hållbar utveckling.
Les mer
"Vägar till naturvetenskapens värld är skriven av fyra lektorer vid Luleå tekniska universitet och en professor emeritus vid Högskolan Kristianstad. Samtliga med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnena, didaktik eller lärande. Denna andra upplaga av boken har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden. Boken är främst avsedd att användas som kurslitteratur inom lärarutbildningen för grundskolans tidigare år och grundläggande fortbildningar för förskollärare och lärare. Tanken med boken är att erbjuda möjlighet att utveckla ämneskunskaper samtidigt som didaktisk forskning och teorier om lärande finns med i samtliga kapitel. Fokus i de didaktiska avsnitten ligger på vad eleverna förväntas lära sig, hur lärandet görs möjligt och vad eleverna sedan faktiskt lär sig. Med styrdokumentens delvis nya krav på ämnesinnehåll inom exempelvis de naturvetenskapliga ämnena fyller denna gedigna bok en funktion."BTJ-häftet nr 19, 2015 Lektör Marianne Petrén
Les mer
Nettpris:
413,-
Levering 3-20 dager

Produktdetaljer

ISBN13
9789147114788
Publisert
2015
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Liber
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Sider
261
Vekt
510 gr
Se alle
Forfatter
Se alle Se alle Se alle Se alle Se alle