Velferdsstatens opprinnelige formål var å løse sosiale problemer og bedre folks levekår. I nyere tid har det vært et viktig mål å skape velferd for alle ved en lovgivning som skal motvirke sosiale og økonomiske ulikheter. Det er derfor vedtatt mange lover som har som formål å fremme likestilling og likeverdighet. Lovene har også som formål å sikre tilgjengelighet og brukertilpassede tjenester. Det har i de senere årene vært mange reformer i helse- og sosialsektoren, senest samhandlingsreformen som blant annet har resultert i helse- og omsorgstjenesteloven. Både samhandlingsreformen og NAV-reformen er behandlet i boka. Ny lovgivning bygger på og viderefører verdier som er grunnleggende for tjenestene, og både trygghet, respekt, individuelle hensyn og valgfrihet, medvirkning, selvbestemmelse og faglig god kvalitet er alle bærende elementer i de nye lovene. Boka har som mål å vise hvordan disse verdiene er beskyttet gjennom lovgivningen og gjennom retts- og forvaltningspraksis som er utviklet på bakgrunn av lovgivningen. Den er ment å synliggjøre det ansvar man har når man fordeler og allokerer offentlige velferdsgoder. Boka henvender seg til studenter i helse- sosial og velferdsfagene og til alle som har som oppgave å forvalte velferdslovgivningen.
Les mer
Boka ser på hvordan verdiene velferd, rettssikkerhet og personvern er beskyttet gjennom norsk lovgivning, og gjennom rett- og forvaltningspraksis som er utviklet på bakgrunn av lovgivningen. Boka er beregnet på studenter innen helse-, sosial-, og velferdsfag, samt andre som forvalter velferdslovgivningen. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245012040
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
254 gr
Høyde
215 mm
Bredde
155 mm
Tykkelse
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
154

Forfatter