605,-
Nettpris: 605,-
Ordinær pris 699,-
Velferdsrett I - 2017 - (9788205497429)

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

605,-
Nettpris: 605,-
Ordinær pris 699,-
Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud.
Format: Heftet (myke permer)
Forventet leveringstid: 3-8 arbeidsdager.

Boken omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid.Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2017. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. I denne utgaven er grunnlovsbestemmelsene fra 2014 og Norges menneskerettslige forpliktelser innarbeidet i den løpende framstillingen. EØS-dimensjonen i velferdsretten er viet en mer framtredende plass enn i tidligere utgaver.Boken er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den lærestoffet i juss også ved de sosialfaglige studieretningene. Bokas brede framstilling av velferdsrettslige spørsmål gjør den i tillegg velegnet for advokater, ansatte i NAV, i helsetjenesten, i barneverntjenesten, i utdanningsverket og andre tjenesteytere i ulike velferdstjenester samt i andre offentlige etater og i interesseorganisasjoner.

  • Utgitt: 2017
  • Innbinding: Heftet (myke permer)
  • Språk: Bokmål
  • ISBN13: 9788205497429
  • Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
  • Sider: 599

Av denne forfatteren

Helserett

475,-
Nettpris: 475,-
Ordinær pris 549,-
Helserett - 2007 - (9788205380714)
Det har skjedd en omfattende rettsliggjøring av helsevesenet de siste to-tre tiårene. ...
475,-
Nettpris: 475,-
Ordinær pris 549,-

Taushetsplikt om barn

319,-
Nettpris: 319,-
Ordinær pris 369,-
Taushetsplikt om barn - 2014 - (9788244622011)
Stenger taushetsplikten for samarbeid mellom etater og ansatte som har ansvar for barn ...
319,-
Nettpris: 319,-
Ordinær pris 369,-