Verdier og skole om verdier, verdiformidling og verdikonstruksjon i grunnskolen

Heftet / 2005 / Bokmål
295,-
251,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Er verdier luftige ideer som svever høyt over våre liv, eller representerer de retningslinjer og motivasjon for dagliglivet? Er det mulig å tale om felles verdier i et samfunn som blir mer og mer flerkulturelt og pluralistisk, eller er utfordringen i størst mulig grad å lære seg til å leve med mangfold og ulikhet? Slike spørsmål er rammen rundt skolens arbeid med verdiformidling og kulturoverføring. De skolepolitiske kilder viser hvilke verdier samfunnet ønsker skolen skal føre videre. Disse verdiene må konkretiseres av mennesker som oppfatter dem som eksistensielle. Men skolens utfordring er ikke bare å gjøre verdiene forståelige og få dem til å skinne. Elevene skal utvikle sin kritiske sans - slik at de skal kunne skape sine verdikonstruksjoner. Det krever ikke bare at skolens innhold representerer et allsidig kulturinnhold, men at skolen og lærerne har kunnskap om elevenes kulturelle referanserammer. Med sin sosiokulturelle forankring representerer denne boka en drøfting av relasjonen mellom skolens verdisett og elevens verdiverden. Til sist behandles dette mer konkret i strategier og metoder for verdiformidling og verdikonstruksjon. Boka er skrevet for lærerstudenter ved universitet og høgskole, for lærere og skoleledere og for andre som er opptatt av verdier og skole. Professor Else Marie Halvorsen er fagforfatter og tilknyttet lærerutdanningen på Notodden, Høgskolen i Telemark. Hun har arbeidet med didaktiske spørsmål i en årrekke, både i allmennlærerutdanningen og i hovedfagsutdanningen i forming. "Boka er et verdifullt bidrag til en viktig og evigvarende debatt om hva vi egentlig vil med skolen." (John Roald Pettersen , Utdanning.no)
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245002102
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2005