Vitenskap, etikk og politikk

2018 / Bokmål
369,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

- Har mennesket fri vilje? - Bør vi være egoister, eller bør vi tenke på fellesskapets beste? - Har individet uendelig verdi, eller kan en person ofres hvis man dermed redder hundre andre? - Har vi re ... tt til å prioritere menneskets interesser fremfor dyrs? - Bør vi utvikle atomvåpen? Disse og mange andre utfordrende spørsmål drøftes grundig i denne boken. Her gis en oversikt over følgende etiske teorier: Kants pliktetikk, nytteetikk, etisk intuisjonisme, moralsk relativisme, dydsetikk, etisk egoisme og etisk altruisme. Gjennom å behandle aktuelle og kompliserte tema fra offentlig debatt og politikk, viser boken hvordan man kan bruke etiske teorier til å analysere ulike problemstillinger. Den sentrale tematikken er forholdet mellom vitenskap, teknologi, etikk og politikk. En viktig tråd er hvordan forskning legger premisser for politikk, men også hvordan politiske beslutninger bereder grunnen og setter rammer for så vel forskningen som forskningsetikken. Grepet i boken er gjennomgående systematisk, og den skiller seg fra mange andre på feltet med sitt fokus på aktuelle problemstillinger. Leseren oppfordres til å reflektere på egen hånd ved å ta utgangspunkt i teoriene og eksemplene i boken. Trening i kritisk tenkning og etisk refleksjon er viktig både for den enkelte, for samfunnet og ikke minst for den skjøre blomsten kalt demokrati. Boken kan brukes i ulike emner ved universiteter og høyskoler der refleksjon over vitenskap og vitenskapens samfunnsrolle står sentralt. Den passer godt til examen philosophicum og andre innføringsemner, men også til emner på høyere nivå. Boken henvender seg dessuten til samfunnsengasjerte mennesker generelt. Bla i innholdsfortegnelsen og innledningen av boken: http://bit.ly/2B8SpuX Lars Johan Materstvedt er professor i filosofi ved NTNU i Trondheim. Han har doktorgrad i politisk filosofi og etikk, og han har i 20 år arbeidet tverrfaglig med medisinsk etikk. Se www.materstvedt.net

Detaljer

ISBN13
SKU
9788245021813
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2018