I denne boka har vi samlet de tre mest sentrale lovene med forskrifter som regulerer opplæring av voksne. De henger tematisk sammen, og må i mange saker sees i sammenheng. I tillegg har vi tatt med regelverket for realkompetansevurdering som er et viktig redskap når det gjelder tilretteleggingen av opplæringen av voksne. Boka gir svar på hvem som har rett til voksenopplæring, hva den skal inneholde, hvordan kan den organiseres, hvilket lovverk gjelder for hvem, etc. Den er laget for alle som arbeider innen feltet, og kan brukes til opplæring av ansatte innen sentrale rådgivningsinstanser. For hver paragraf i lovene er det knyttet til tolkninger, veiledende tekst og merknader fra forarbeidene i lovproposisjonene. Det er ofte nødvendig å lese slike rettskilder for å få en god forståelse av den enkelte paragrafen. Innhold: Opplæringsloven kapittel 4A Voksenopplæringsloven Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 Forskrift om NKR og EQF Introduksjonsloven Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven (ny, etter GDPR) Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne Boka er aktuell for skoleadministrasjonen i kommuner og fylkeskommuner, voksenopplærigssentrene, fylkesmannens kontor, PPT, flyktningkontor og -mottak, asylmottak, NAV, læreutdanningene m.m. - og for alle voksne som ønsker å vite mer om sine rettigheter til opplæring. Oppdatert per 1. januar 2019.
Les mer
Omslagstittel: Voksnes rett til opplæring 2019. "Voksnes rett til opplæring" - Omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788283720822
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Pedlex
Vekt
508 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
263

Redaktør