101-SERIEN

Med denne bok serien lærer du 101 forskjellige måter å lese på, 101 skrivegrep, 101 digitale grep, 101 litteraturdidaktiske grep og 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på. Bokseriens målgrupper er forskere, lærerutdannere, lærere og studenter.