Det går an å jobbe målrettet for å lære mer og gjøre det godt som student. Teknikkene erstatter ikke innsats, men sørger for at du får mer igjen for innsatsen du legger i studiene. Under finner du et rikt utvalg bøker som veileder deg slik at du kan finne effektive studieteknikker som fungerer for deg. Her finner du også bøker som hjelper deg med oppgaveskriving på de forskjellige nivåene i ditt studie.

Så på! Dette klarer du!

OPPGAVESKRIVING

METODE

BACHELOROPPGAVEN

MASTEROPPGAVEN

STUDIETEKNIKK

LIVET SOM STUDENT