I 2019 er det 150 år siden Dmitrij Mendelejev utformet det som skulle bli kjent som Det periodiske system, også kalt periodesystemet eller periodetabellen.

Ytterliggående og populistiske krefter truer igjen demokratiet. Har vi en god nok forståelse av hva et demokrati innebærer? Er vi villige til å gi det fra oss? Hva er alternativene?