DET PERIODISKE SYSTEM

 I 2019 var det 150 år siden Dmitrij Mendelejev utformet det som skulle bli kjent som Det periodiske system, også kalt periodesystemet eller periodetabellen. Ved å systematisere grunnstoffene etter egenskaper, kunne han forutsi eksistensen av nye , noe som skapte et vitenskapelig kappløp for å fylle "hullene" i tabellen. Her har vi samlet noen bøker hvor du får  grunnleggende kunnskap om hvert enkelt grunnstoff, og deres plassering i grupper. 

I det periodiske systemet er alt du trenger for å forstå verden rundt deg. Her ligger for eksempel forklaringen på hvordan oksygenet i lufta kommer seg over i blodet når du puster. Mennesker består av grunnstoffer og er laget av det samme som naturen du ser rundt deg, og kan bare fortsette å eksistere så lenge du får servert alle de nødvendige byggeklossene i form av luft, mat og vann. Kan vi reise til verdensrommet for å hente materialer vi går tomme for på jorda?