Digitale ferdigheter står sentralt i de nye læreplanene. Samfunnsfag skal ha et hovedansvar for innlæring av digitale ferdigheter, men bruk av digitale ressurser er også vesentlig i andre fag. Les deg opp på hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk digitale verktøy i undervisning og pedagogisk arbeid. Her er et knippe aktuelle titler om digitale verktøy både i skole og barnehage.

Digital skole

Digital barnehage