GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIER - NY UTGAVE

Nå har en ny oppdatert versjon av "Grunnleggende sykepleie" kommet. Boken har vært gjennom en solid oppdatering og inneholder ny fagkunnskap for å best kunne møte pasienten.

Hva er nytt?

  • Bøkene har fått ny struktur og kapittelinndeling i tillegg til nytt kunnskapsbasert innhold som er tilpassetny forskrift om nasjonale retningslinjer for sykepleierutdanning.
  • Det er lagt til fem nye viktige kapitler.
  • Du finner flere pasienthistorier per kapittel som skal hjelpe studenten til å binde sammen teori og praksis.
  • Det er språklig tilpasning til bruk av ICNP terminologi for planlegging og dokumentasjon av sykepleie.
  • Fysiologiske og psykososiale grunnleggende behov er samlet i bind 2.
  • Du finner oppsummeringer av hvert kapittel for repetisjon av viktig stoff.
  • Sykepleieprosessens som arbeidsmetode er tydeliggjort og eksemplifisert ved hjelp av illustrerende ikoner i bind 2.