Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Mangfold og mestring i barnehage og skole gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer. Bokas første del gir et historisk tilbakeblikk på migrasjon til og fra Norge og omfang av innvandring til Norge i dag. Videre presenteres viktige lover og planer for skole og barnehager, samt begrunnelser for tospråklig opplæring. I bokas andre del presentes John Berrys internasjonalt anerkjente akkulturasjonsteori, som frem til nå ikke har vært så detaljert beskrevet på norsk. Teorien tar for seg hvordan ulike faktorer kan være en risiko for - eller påvirke - den psykologiske og sosiokulturelle tilpasningen til personer som har migrert. Akkulturasjonsteori blir også koblet til blant annet teori om mestring, hvor Lazarus er en sentral teoretiker. Bokas siste del beskriver en del viktige prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehage og skole. Flere av prinsippene blir eksemplifisert med konkrete tiltak. Betydningen av et godt samarbeid med foresatte vektlegges. Målgruppen for boka er studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger. I tillegg vil den være aktuell for studenter innen helse- og sosialfaglige studier og ansatte i barnehager og skoler som møter barn, ungdom og foreldre med innvandrerbakgrunn i sitt daglige arbeid.
Les mer
Boka gir et tilbakeblikk på migrasjon til og fra Norge, omfanget av innvandring til Norge i dag og presenterer lover og planer for barnehager og skoler, samt begrunnelser for tospråklig opplæring. Den presenterer også John Berrys akkulturasjonsteori som tar for seg hvordan ulike faktorer kan være en risiko for den psykologiske og sosiokulturelle tilpasninga til personer som har migrert. Til slutt beskrives viktige prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehagen og skolen. Bokas målgruppe er studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninga.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276348637
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
275 gr
Høyde
215 mm
Bredde
148 mm
Tykkelse
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
182

Forfatter