Med Norsk start 3-4 lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag. Norsk start 3-4 følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20. Norsk start 3-4 har et ressursperspektiv på elevenes bakgrunn ved å anerkjenne og bygge videre på elevenes faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket legger vekt på grunnleggende ferdigheter i faget og de tre tverrfaglige temaene slik de beskrives i LK20. Norsk start 3-4 følger i hovedsak kompetansemålene til nivå 1 i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i Kunnskapsløftet 2020. Elever som følger kompetansemålene til nivå 2 i læreplanen, vil også kunne ha nytte av læreverket. Læreverket består følgende komponenter: Norsk start 3-4 Norsk tekstbok bokmål Norsk start 3-4 Norsk tekstbok nynorsk Norsk start 3-4 Norsk arbeidsbok bokmål Norsk start 3-4 Norsk arbeidsbok nynorsk Norsk start 3-4 Elevnettsted Norsk start 3-4 Lærernettsted Norsk start 3-4 har en oversiktlig struktur med 21 temabaserte kapitler. Læreverket har en integrert språk- og fagopplæring, der kapitlene tar for seg ulike temaer fra fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Elevene bygger et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter. Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted er bygd opp med samme struktur. Det gir oversikt og trygghet for elevene. Norsk start 3-4 tar for seg de samme temaene som Norsk start 5-7, men med flere og kortere kapitler. Kapittelstarterne gir et godt overblikk over temaene som blir presentert i kapitlet. Ved hjelp av kapittelstarterne kan læreren introdusere en samtale i klassen der elevene får brukt sine forkunnskaper og det kan bygges opp et aktivt ordforråd. Tekstene er strukturert med lesestopp, slik at elevene får øvd på leseforståelse og reflektert over innholdet i teksten. Tekstene har muntlige oppgaver som egner seg for parsamtaler eller samtaler i større grupper. Hvert kapittel avsluttes med fokus på språkets formside før elevene skal reflektere over hva de har lært. I arbeidsboka og på elevnettstedet kan elevene jobbe videre med oppgaver som bygger på lærestoffet i tekstboka. Norsk start 3-4 Elev- og lærernettsted gir gode pedagogiske muligheter gjennom innhold og funksjoner. Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov. På lærernettstedet er det en veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan læreren kan bruke verket, samt tavlebok for bruk i plenum.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202740924
Publisert
2023-08-08
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
855 gr
Høyde
283 mm
Bredde
214 mm
Dybde
15 mm
Aldersnivå
Fremmedspråklige elever
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Fleksibind
Antall sider
263

Illustratør