Metode

I løpet av studietiden vil alle studenter før eller senere komme borti begrepet metode. Synes du det høres vagt og svevende ut? Vel, når vi snakker om vitenskapelig metode mener vi rett og slett ulike verktøy vi kan bruke for å komme fram til svar på en bestemt problemstilling. Og som i håndverksbransjen er det viktig å bruke de riktige verktøyene som sørger for å få jobben gjort.

Innføringsbøker

La oss først presentere deg for noen grunnleggende innføringsbøker i vitenskapelig metode. En del av disse er pensum flere steder, og gir deg en grunnleggende forståelse av de ulike begrepene.

Vi skiller gjerne mellom kvantitative og kvalitative metoder. Bruker du en kombinasjon av disse to kaller vi det mixed methods.

Kvantitative metoder har det til felles at funnene er tallfestet på noe vis. Statistikk er et godt eksempel her.

Kvalitative metoder samler data som er tekstbasert, for eksempel intervju og observasjon.

Mixed methods kombinerer kvalitative og kvantitative metoder.

Kvalitative metodebøker

Kvantitative metodebøker

Bøker om mixed methods

Fortsatt forvirret når det gjelder metodebegrepet? Prøv å sirkle inn hva du synes er uklart og still så presise spørsmål som mulig til din foreleser. Husk at det ikke finnes dumme spørsmål!

Lykke til som metodemester!