Arbeidsmiljøloven lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Innbundet / 2018 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788215028408
Publisert
2018
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
1314
Vekt
2135 gr
Høyde
248 mm
Bredde
182 mm
Tykkelse
51 mm
Se alle

Arbeidsmiljøloven lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Innbundet / 2018 / Bokmål
Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur. Siden forrige utgave kom i 2013, har loven blitt endret flere ganger, blant annet med utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold og endringer i reglene om varsling. Det er også avsagt en rekke prinsipielle avgjørelser om tolkingen av lovens bestemmelser og om de alminnelige arbeidsrettslige og tariffrettslige normene. Rettsutviklingen i europaretten (EU, EØS og EMK) har også stor betydning for norsk arbeidsrett. Denne tredje utgaven er oppdatert med alle disse kildene. Bokens målgruppe er alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning for tillitsvalgte, personalledere, HMS-ansvarlige og andre som trenger et lett tilgjengelig oppslagsverk i arbeidsrett. Fremstillingen er også utformet slik at den imøtekommer de behov advokater, dommere og andre jurister har for oversikt over arbeidsmiljøloven og arbeidsrettslige regler. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Les mer
Nettpris:
1.799,-
1.529,-
På lager, sendes nå

Produktdetaljer

ISBN13
9788215028408
Publisert
2018
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
1314
Vekt
2135 gr
Høyde
248 mm
Bredde
182 mm
Tykkelse
51 mm
Se alle
Forfatter
Se alle Se alle Se alle Se alle