Hannah Arendt  -en av de viktigste politiske tenkerne i det 20. århundre

Hvorfor skal man lese Arendt i dag? Einar Øverenget formulerer det slik:

"I en verden som krever stadig mer lydighet og konformitet, representerer Arendts tenkning en viktig påminnelse om at ethvert individ må stoppe opp og reflektere over sine handlinger. Vi skal ikke alltid følge opp det nyttige med det nyttige, vi skal ikke alltid overlate ansvaret til et system som synes å følge sine egne lover. Mennesket er i stand til ikke bare å reagere, vi kan også frigjøre oss fra verdens forpliktelser og sette i gang nye begynnelser."

Sitat fra boken "Hanna Arendt" skrevet av Einar Øverenget.

Vi anbefaler deg å lese noen av disse håndplukkede titlene som alle er av og om Hanna Arendt.