Påstander om misbruk av dyr har ført til aksjoner, politiske protester og krav om lovendringer. Pelsdyroppdrett, eggproduksjon, sportsfiske og genteknologi i avl setter søkelys på normer, verdier og fakta som er grunnleggende for vår behandling av dyr. Et sentralt tema i flere av bidragene i denne boken er hvordan fisk bør behandles, siden fiskeoppdrett er en relativt ny og viktig næring i Norge. Dyreetikk inneholder beskrivelser av en rekke konkrete aktuelle problemstillinger, belysning av norsk retts standpunkt og filosofiske bidrag om dyrevelferd. Bokens første del ser på hvorfor vi må reflektere systematisk over dyreetikk, både ut fra våre moraloppfatninger og ut fra lovverket. Deretter presenteres ulike synspunkter på hvordan dyr bør behandles, eksempelvis ut fra kristen og hinduistisk moralfilosofi. I bokens siste del drøftes flere aspekter ved dyrevelferd, både med praktisk og teoretisk tilnærming. Boken er relevant for dem som er interessert i dyreetikk i sin alminnelighet, for studenter ved høyskoler og universiteter - og for næringsmiddelindustrien som får kritikk for uetisk oppdrett og slakt. Andreas Føllesdal er professor ved filosofisk institutt, Universitetet i Oslo og ARENA/Norges forskningsråd. Han er forsker, og er rådgiver blant annet om etikk i offentlig og privat sektor, om velferdsstatens verdigrunnlag og om europeiseringen av nasjonalstaten. Bidragsyterne er Arne Næss, Bergljot Børresen, Arne Frøslie, Andreas Føllesdal, Svein Åge Christoffersen, Kjell Madsen, Jens Saugstad, Per Ariansen, Cecilie M. Mejdell, Peter Sandøe, Pernille Fraas Johnsen, Stine B. Christiansen, Olav Gjelsvik og Bjørn Ramberg.
Les mer
Boken tar opp til diskusjon noen normer, verdier og fakta som er viktige i vår behandling av dyr. Et gjennomgående tema i flere av bidragene er hvordan fisk bør behandles. Bokens første del ser på hvorfor vi må reflektere systematisk over dyreetikk, både ut fra våre moral-oppfatninger og ut fra lovverket. Bokens andre del presenterer ulike synspunkter på hvordan dyr bør behandles, eksempelvis ut fra kristen og hinduistisk moralfilosofi. I den tredje delen drøftes flere aspekter ved dyrevelferd, både med praktisk og teoretisk tilnærming. Boken egner seg for dem som er interessert i dyreetikk i sin alminnelighet, for studenter ved høgskoler og universiteter, og for næringsmiddelindustrien. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276746976
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
606 gr
Høyde
239 mm
Bredde
169 mm
Tykkelse
19 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
287