Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Innbundet / 2001 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276745696
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
506
Se alle
Forfatter

Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Innbundet / 2001 / Bokmål
Enhet og mangfold gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger. De fleste eksemplene er hentet fra sosiologi og statsvitenskap, men boken har også eksempler fra andre fagområder og er relevant for pedagogikk, psykologi og helsefag. Målgruppen er studenter på universitet og høyskoler. Boken starter med et overblikk over forskningsprosessen. Deretter følger kapitler om litteratursøkning, vitenskapsteori og forskningsetikk samt oversiktskapitler over forskningsdesign, datainnsamling og utvalgsteknikker. Videre er det en rekke kapitler som utdyper de mest sentrale designer: komparativ design, tidsdesign, eksperimenter, feltundersøkelser og surveymetoden. Analysekapitlene er konsentrert om talldata med egne kapitler om beskrivende statistikk, tabellanalyse, analyser av gjennomsnitt og regresjonsanalyse. I tillegg har boken to kapitler om måling og utvikling av sammensatte mål, og den avsluttes med et kapittel om vitenskapelig forfatterskap.
Les mer
Boka gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger. De fleste eksemplene er hentet fra sosiologi og statsvitenskap, men boken har også eksempler fra andre fagområder og er relevant for pedagogikk, psykologi og helsefag. Målgruppen er studenter på universitet og høyskoler. Har stikkordregister, og liste over tabeller og figurer.
Les mer
Nettpris:
459,-
390,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276745696
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
506
Se alle
Forfatter