Folkets makt medborgerskap, demokrati, deltakelse

Heftet / 2003 / Bokmål
457,-
393,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Hvordan forholder nordmenn flest seg til demokratiet som samfunnsborgere og som deltakere i politikken? Hvor interessert, engasjert og aktiv er den gjennomsnittlige borger? Hvordan opplever den enkelte sine muligheter for politisk påvirkning? Og hvilke ressurser besitter gjennomsnittsnordmannen med hensyn til å kunne oppnå politisk innflytelse? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp i denne boken, som analyserer resultatene fra Makt- og demokratiutredningens Medborgerundersøkelse. Boken gir et oversiktsbilde over deltakelse både når det gjelder valg, parti- og organisasjonsarbeid og gjennom aksjoner, direkte kontakt og brukerdeltakelse. I tillegg til å se i hvilken grad den politiske deltakelsen og engasjementet varierer i forhold til sosiale ressurser, blir det lagt vekt på betydningen av politisk sosialisering, tilknytning til sosiale nettverk og den tid den enkelte har til rådighet. Folkets makt viser at norske borgere mener at stemmegivning er den mest effektive måten å påvirke politisk. Samtidig er det totale bildet omkring politisk deltakelse og medborgerskap i endring.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205323803
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003