Boka belyser tidsepoken fra senromantikken til etterkrigstidens modernisme. Hovedideen er å vise når nye komposisjonsteknikker oppstår. Søkelyset rettes derfor mot komponistenes verker der perspektivet for fremstillingen blir stilhistorisk. Den musikalske stilhistorien gis berøringspunkter til andre kunstneriske uttrykk og er satt inn i en ramme av kulturelle, estetiske og sosiale faktorer. Den primære målgruppen er musikkstudenter ved universitet og høgskole, men boka kan også leses av andre som er interessert i den klassiske musikkens utvikling fra tonalitet til atonalitet. Nils E. Bjerkestrand er professor i musikkteori ved Norges musikkhøgskole. Han har tidligere, sammen med professor Elef Nesheim, utgitt Ny musikk i skolen. En undervisningspakke i norsk samtidsmusikk (Gyldendal, 1986), Grunnbok i musikkteori. Teoribok, studiehefte og kassett (Norsk Musikforlag, 1986), Kreativ sats og analyse. Harmonilære, jazzakkordikk og arrangering (Norsk Musikforlag, 1995) samt en bokserie på seks bøker om satsteknikken til Claude Debussy, Igor Stravinskij, Béla Bartók, Paul Hindemith, Arnold Schönberg og Olivier Messiaen (Høyskoleforlaget, 1998). I tillegg foreligger flere artikler og kompendier om musikkteori og musikkanalyse.
Les mer
Boka handler om fremveksten av nye komposisjonsteknikker, fra senromantikken til etterkrigstidens modernisme. Den analyserer ulike komponisters verker ut i fra et stilhistorisk perspektiv, og tar for seg musikalsk stilhistorie ut i fra kulturelle, estetiske og sosiale faktorer. Beregnet på musikkstudenter ved universiteter og høgskoler.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788274772014
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Unipub forlag
Vekt
612 gr
Høyde
18 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
240 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
327