Nettpris: 399,-
Jordboka - 2017 - (9788269084603)

Jordboka: det fantastiske universet under føtene våre

Nettpris: 399,-
Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud.
Format: Heftet (myke permer)
Forventet leveringstid: 3-8 arbeidsdager.

"Det aller meste me har gjort, tenkt og trudd om å dyrka jorda og om kva mold er og gjer, har vore feil og øydeleggjande. Det aller meste må forandrast. Mennesket veit eigentleg uhyre lite."Slik skriv professor og høgskulerektor Dag Jørund Lønning i Jordboka.Under føtene våre finst det eit univers så enormt, rikt og mangfaldig at det sprenger rammene for det me menneske er i stand til å fatta. I ei skei med matjord kan det finnast ein trillion levande organismar. I Jordboka møter du utrulege vesen med eineståande evner og eigenskapar, dei minste er titusendelar av ein millimeter, dei største fleire kvadratkilometer store. Dei er del av ekstremt intelligente økologiske samspel som er avgjerande for livet på planeten.Jordboka er historier om menneske og mold. Om vart samspel og om brutal øydelegging. Først og fremst er dette likevel ei bok om håp. For nøkkelen til å løysa alle dei store utfordringar mennesket og planeten no står overfor kan visa seg å finnast i molda. Erosjon og tap av matjord, fallande produktivitet i matproduksjonen, klimaendringar. Ny kunnskap viser korleis menneske og livet i molda kan spela saman. Med både berekraft og veldig grøde som resultat.Visste du at verdas kanskje mest økonomisk produktive bønder verken pløyer, gjødslar, sprøytar eller lukar? Dei har i staden rekruttert den mest intelligente hjelp og teknologi som er å få tak i, universet i molda. Denne hjelpa er gratis og fritt tilgjengeleg for alle. I boka møter du desse bøndene og elles ei rekke nye idear og praksisar som kan endra både matproduksjon og mennesket sitt forhold til naturen for all framtid.Ein verkeleg grøn revolusjon er i emning. Jordboka fortel korleis DU kan ta del.Dei populærvitskaplege essaya i Jordboka er skrivne for eit breitt publikum. Dei inviterer til djup refleksjon over kva vår menneskelege oppgåve kan vera i det store økologiske spelet me kallar natur.

  • Utgitt: 2017
  • Innbinding: Heftet (myke permer)
  • Språk: Nynorsk
  • ISBN13: 9788269084603
  • Forlag: Lønning Nyskaping
  • Sider: 222

Av denne forfatteren

Kva er nyskaping?

298,-
Nettpris: 298,-
Ordinær pris 340,-
Kva er nyskaping? - 2010 - (9788291871264)
Kva kjenneteiknar nyskaparane, kven er dei og kva mål har dei? Med bakgrunn i 15 års ...
298,-
Nettpris: 298,-
Ordinær pris 340,-

Liv i fjøsan

Nettpris: 249,-
Liv i fjøsan - 2013 - (9788275476140)
Liv i fjøsan er en annerledes bok om nærings- og bygdeutvikling. Med utgangspunkt i en ...
Nettpris: 249,-

Gøy på landet?

216,-
Nettpris: 216,-
Ordinær pris 250,-
Gøy på landet? - 2000 - (9788252156041)
Forfattaren ser på framtida til det norske landbruket, og hevdar at det finst eit ...
216,-
Nettpris: 216,-
Ordinær pris 250,-