Kontraktsrett og obligasjonsrett

E-bok / 2019 / Nynorsk
669,-

Dette er en e-bok som kan lastes ned. Du vil få en nedlastningslenke på e-post når du har fullført kjøpet.
Klikk her for mer info.

Produktbeskrivelse

Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett. Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig når rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege. Saman med forfattarens bok Allmenn formuerett dekkjer framstillinga dei viktigaste delane av formueretten. E-boka tilsvarer 1. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2017.
Les mer »

Detaljer

Format
Product format
E-bok
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Nynorsk
Publisert
2019