Den internasjonale kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er en viktig kampdag over hele verden. 

I Norge har vi arrangert demonstrasjonstog siden 1972, og parolene har vært mange. Det globale temaet for årets markering av kvinnedagen er “Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”. Temaet skal feire den enorme innsatsen jenter og kvinner over hele verden gjør for å skape en mer lik og rettferdig fremtid for alle. 

Gjennom koronapandemien har kvinner stått i frontlinjen som helsearbeidere, omsorgspersoner, samfunnsarrangører og ikke minst som sterke nasjonale ledere i kampen mot pandemien. Flertallet av landene som har bremset koronapandemien best, og samtidig håndtert økonomiske- og helsemessige konsekvenser på en god måte, ledes av kvinner. Kilde: FN

Vi har samlet våre beste boktips i anledning dagen så du kan lese deg opp på likestilling og feminisme!