Markedsanalyse

Heftet / 2000 / Bokmål
559,-
475,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Denne nye oppdaterte utgaven kommer sommeren 2000. Markedsanalyse skal gi studentene innsikt i hvordan forskjellige problemstillinger i bedrifter og organisasjoner leder til forskjellige analyseopplegg. I boken blir det redegjort for en del av de standardiserte undersøkelsene som utføres av analysebyråene. Hovedvekten er likevel lagt på å beskrive hvordan primærdata skaffes til veie. Dette gjelder dels kvalitative metoder som fokusgrupper og dybdeintervjuer og dels surveyundersøkelser. Boken legger stor vekt på å lære studentene å analysere kvantitative data med spesiell vekt på mutippel regresjonsanalyse. Tanker er at dersom man behersker en multivariat metode, så vil det være enklere å forstå muligheter og begrensninger ved andre metoder som brukes ved markedsanalyser.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276342970
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2000