Vitenskap, kunnskap og praksis gir en innføring i sentrale tema i kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi, og viser hvordan ulike synspunkter på slike tema har preget utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene. Bestill vurderingseksemplar Den presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver på vitenskap og kunnskap problematiseres i lys av egenarten ved en praksisutøvelse. Boken har tre hoveddeler: Del I tar utgangspunkt i praksis, og ser på forskjellige sider ved det mangfoldige kunnskapstilfanget som spiller sammen i kyndig praktisk yrkesutøvelse. I del II gjennomgås noen kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap og kunnskapsdannelse, ulike synspunkter på hva disse kjennetegnene betyr og hvilke kunnskapsteoretiske ståsteder synspunktene representerer. I del III går veien fra vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori tilbake til praksis: Teorier som allerede er berørt i del II, settes her inn i rammen av historiske utviklingslinjer og tradisjoner i vitenskapsfilosofien. Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis. Magdalene Thomassen er cand.philol. i filosofi og førstelektor ved Diakonhjemmet Høyskole i Oslo. Hun er også utdannet psykolog.
Les mer
Gjennom boken får du en innføring i erkjennelsesteoretiske og vitenskapsfilosofiske teorier om kunnskap og vitenskap, samt hvordan disse har påvirket utviklingen av teori og praksis i helse- og sosialfagene. Boken er inndelt i tre. Første del tar utgangspunkt i praksis. Her ser en på forskjellige sider ved det mangfoldige kunnskapstilfanget som spiller sammen i kyndig praktisk yrkesutøvelse. Andre del tar for seg kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap. Det gis en innføring i tema og debatter som står sentralt i vitenskapsfilosofien som fagområde. I bokens tredje del vises det hvordan historiske tradisjoner og retninger i vitenskapsfilosofien har preget og nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis. Boken er beregnet for studenter innen helse- og sosialfag. Med litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205356092
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
391 gr
Høyde
240 mm
Bredde
164 mm
Tykkelse
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
207