Mennesker og samfunn innføring i sosiologisk forståelse

Heftet / 2003 / Bokmål
549,-
472,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Boken er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Den gir en omfattende og solid, men samtidig lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket blir anvendt og belyst i forhold til temaer som ulikhet, kjønn, innvandring, kriminalitet, økonomi, teknologi, organisasjoner og globalisering. Boka er bygget opp på grunnlag av systematiserende akser: -En endringsakse, som ser utvikling over tid og drøfter sosiale forandringsprosesser -En nivåakse, som skiller mellom forhold på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå -En analytisk akse, som ser den sosiale virkeligheten sammensatt av fire grunnleggende dimensjoner: struktur, kultur, interaksjon og relasjoner Per Morten Schiefloe er dr.philos. og professor i sosiologi ved NTNU.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276747690
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003