Pedagogikk en grunnbok

Heftet / 2014 / Bokmål
659,-
560,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Pedagogikk - en grunnbok gir en grundig innføring i de mest sentrale tema innenfor pedagogikken. Den består av 38 kapitler skrevet av dyktige forskere innen sitt felt. Med bakgrunn i sin spisskompetanse gir forfatterne en solid innføring i sitt tema. De redegjør både for nyere forskning på feltet og for hva denne forskningen kan bety for pedagogisk praksis. Samlet sett gir boken en bred behandling av pedagogiske grunnlagsproblemer, begreper, teorier og praksisformer. Den tar for seg tradisjoner, teoretiske retninger, vitenskapsteoretiske utfordringer og grunnleggende praktiske spørsmål. I tillegg viser bidragene i boken tydelig hvordan pedagogikk som fag speiler mange sider ved dagens samfunn. Boken er organisert i fem deler: Hva er pedagogikk? Læring Undervisning og vurdering Grunnleggende ferdigheter Det mangfoldige samfunnet Bidragene er skrevet av fremtredende forskere på feltet. Tekstene er forskningsbaserte og gir en innføring i nyere forskning på feltet. Janicke Heldal Stray er førsteamanuensis i samfunnsfag ved det Teologiske Menighetsfakultetet, MF. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler og bøker om forholdet mellom demokrati og utdanning. Line Wittek er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hennes nasjonale og internasjonale publikasjoner handler om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv på læring.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202414245
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2014