Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet. Både barn og voksne trives best når de kan håndtere vanskelige situasjoner - når de kan komme seg ovenpå igjen etter et nederlag. Foreldre, barnehagelærere og lærere må derfor våge å utfordre og motivere barna til å gå litt lenger enn det barna selv tror er mulig. Samtidig må de hjelpe barna til å iaktta deres egen sårbarhet, og til å leve med vanskelige og tunge følelser. Robusthet er ikke det motsatte av sårbarhet, tvert imot. Selv om dagens barn mestrer mye, kan det ofte skorte på deres evne til konsentrasjon, deres evne til å gjøre de rette valgene og deres selvkontroll. De trenger overskudd til å takle små utfordringer, og de trenger å forstå deres egen rolle i fellesskapet. Alt dette er egenskaper som har med robusthet å gjøre. Robusthet må læres i barndommen. En robust karakter er viktig når barnet som ungdom og voksen skal forme sitt eget liv og lære å utvikle egne holdninger og stå for egne meninger. Forordet til den norske utgaven er et intervju med tidligere barneombud Reidar Hjermann.
Les mer
Bokens tittel kan gi assosiasjoner til «how to do it-litteraturen» og instrumentelle tilnærminger. Dette er ikke denne bokens ramme. Teksten minner gledelig nok kanskje mer om et interessant refleksjonsnotat enn en tradisjonell fagbok. Barnehagen, skolen og familien løftes som sentrale arenaer for gjødsling av barnas robusthet. Her drar Jørgensen forskningen ned til hverdagsplanet og tilbyr leseren en ramme for tenkning, strategier og tiltak som fremmer robusthet hos barn og unge.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202568993
Publisert
2017
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
291 gr
Høyde
210 mm
Bredde
150 mm
Tykkelse
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
189

Oversetter