Styring og vern ; Oppgaver i arbeidsrett arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner

Heftet / 2010 / Bokmål
708,-
581,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Pakken består av Styring og vern. Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner og Oppgaver i arbeidsrett, begge skrevet av Gerd Engelsrud. Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og kollektivt nivå. Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at kommuner og fylkeskommuner står i fokus. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, vern mot diskriminering, håndheving, tvister og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i kommunesektoren. Det kommunalrettslige og praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudsmannen og likestillings- og diskrimineringsnemnda, samt avgjørelser truffet av tvisteløsningsnemnda og domstolene. Boken er ajourført fram til 15. juni 2009. Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Boken er oversiktlig og lett å finne fram i. Blant annet løfter forfatteren fram sentrale elementer ved hjelp av margkommentarer. Oppgaveheftet er inndelt etter de samme temaene som boken Styring og vern. Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202340902
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2010