Dette er den etterlengta boka som omhandler og diskuterer utdanninga og rollen til faglæreren etter den siste reformen i lærerutdanninga. I boka presenterer forfatterne faglærerens rolle i lys av nyere og relevant forskning. Boka inneholder også en rekke praksisnære eksempler fra både språk-, samfunns- og realfag. Boka berører også spørsmål om faglærerens identitet, didaktiske verktøy til bruk for faglæreren, forsknings- og utviklingsverktøy som kan være nyttige både for bachelor- og masteroppgave og praksis som lærer, vurdering i fag og tilpassa opplæring med vekt på elever med stort læringspotensial. Bokas målgrupper er grunnskolelærerstudenter, lærere og lærerutdannere. Boka er blitt vurdert og kommentert av både fagkonsulent og fagfelle. Tony Burner er professor i engelskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har bred undervisningserfaring fra skolen, og har også undervist i norsk, norsk som andrespråk og samfunnsfag i tillegg til engelsk. Hans doktoravhandling handla om vurdering i ungdomsskolen. Burner er også medforfatter av disse to bøkene utgitt av Fagbokforlaget: Echo (2020) for engelsk på ungdomstrinnet og 101 Ways to Work with Communicative Skills (2019) for engelsklærere på alle trinn. Bodil Svendsen er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Trondheim. Ved siden av sitt arbeid på NTNU arbeider hun også på Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Hennes doktorgradsavhandling handlet om læreres kompetanseutvikling i naturfag. Svendsen er hovedforfatter av Senit-lærebøker i naturfag for videregående opplæring utgitt av Gyldendal forlag.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245027969
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
236 gr
Høyde
201 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
138