Akademika Blindern

Åpningstider 14 – 26. januar: 
Mandag-torsdag - kl 09.00 - 18.00
Fredag - kl 09.00 - 17.00 

Lørdag - kl 10.00 - 14.00

Åpningstider:

Mandag 09.00 - 17.00
Tirsdag 09.00 - 17.00
Onsdag 09.00 - 17.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 14.00

Fagområder: 
Data og realfag, humanistiske fag, politi, utdanningsvitenskapelige fag, helsefag, samfunnsvitenskapelige fag. Har i tillegg skjønnlitteratur, engelsk skjønnlitteratur, bøker innen populærvitenskap, debattbøker og kontorrekvisita.

Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken:
- Universitetet i Oslo (ikke medisin og jus)
- Bjørknes Høyskole
- Bjørknes Privatskole
- Politihøyskolen i Oslo

Kontakt

Problemvn. 9
0371 Oslo

Butikkleder:
Arnhild Tomren: arnhild.tomren@akademika.no

Fagansvarlige:
Anne Walseng: anne.walseng@akademika.no
Kirsti Kjerkreit: kirsti.kjerkreit@akademika.no
Øyvind Kleiven: oyvind.kleiven@akademika.no
Tone Kalleberg: tone.kalleberg@akademika.no
Nina Barstad: nina.barstad@akademika.no

Kompendier og kopiutsalg:
kopiutsalget@akademika.no