Ukeplanleggere/lærerplanleggere for skoleåret 2024-2025

Her finner du oversikt over ukeplanleggere/lærerplanleggere for skoleåret 2024-2025. Du finner for grunnskolen (barnetrinnet og ungdomstrinnet), den videregående skolen, SFO, skolelederen, barnehagen, voksenopplæringen, fraværsbøker og notatbøker.

Grunnskole (barnetrinnet og ungdomstrinnet)

Videregående skole / Voksenopplæringen

Skoleleder / Rektor

SFO og Barnehage

Kalendere for skoleåret 2024 - 2025

Notatbøker