EXAMEN PHILOSOPHICUM

Examen philosophicum, eller forkortet ex.phil / exphil, er en universitetseksamen i filosofi i Norge. Kurset er obligatorisk for å få en godkjent bachelorgrad eller mastergrad ved universiteter. Kurset tilbys også ved enkelte høyskoler og innholdet varierer fra lærested til lærested, og fakultet til fakultet. Felles for alle kursene uavhengig av lærested, er filosofiske tema som skal få studentene til å tenke kritisk og reflektere over vitenskaplige problemstillinger. Eksempel på tema som blir presentert og drøftet kan være etikk, sannhet, vitenskap, vitenskapshistorie, språk og argumentasjon.

 

 

 

Pensum til Examen philosophicum ved ulike lærested og fakultet:

- Universitetet i Bergen:  Humaniora, Jusstudiet, Realister, Medisin, Psykologer, Samfunnsvitere

- Universitetet i Oslo: Humanistisk fakultet

- Universitetet i Tromsø: Tromsøvarianten, Nettbasert

- Universitetet i Sørøst-Norge: Historie, Filosofi

- NTNU: Humaniora, Samfunnsvitenskap, Naturvitenskap, Medisin og helsefag

- NLA Høgskolen: Examen Philosophicum

- Høgskulen i Volda: Examen Philosophicum (nettstudium)

- Bjørknes Høyskole: Examen Philosophicum

Bøker relatert til emnet Examen Philosophicum