Grammatikken i bruk i tekst og i klasserom

Heftet / 2004 / Bokmål
338,-
294,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

En nytenkt og funksjonell lærebok i grammatikk Denne boka beviser at det er mulig å tenke bruksnært og funksjonelt når man underviser i grammatikk. Forfatterne, som underviser i norsk på høgskolenivå, viser her at det funksjonelle perspektivet på grammatikken korresponderer godt med den didaktiske tilnærmingen lærerutdanningen benytter seg av.De fleste lærebøker i grammatikk som er på markedet i dag vektlegger hvordan språket er bygd opp og i mindre grad hva man kan bruke språket til. Både lærebøkene for grunnskolen og for lærerutdanningen er for det meste slike systemgrammatikker. Men både i L97 og rammeplanen for lærerutdanningen (98) ligger vekten på språkets funksjon, ikke på språket som system. Derfor står tekstperspektivet her sentralt og bestemmer i stor grad hva en skal arbeide med i grammatikken. Dette er en etterlengtet grunnbok i grammatikk for lærerutdanningen. Den tradisjonelle systemgrammatikken er likevel med i boka, som redskap for språklige handlinger. Forfatterne viser hvordan de grammatiske systemkategoriene (ordklassene, bøyingsformene, setningsleddene osv.) kan anvendes i meningsfulle sammenhenger i ulike situasjoner. De viser med andre ord hvordan språksystemet kan oppfylle de ulike behovene mennesker har når de snakker eller skriver. Dernest blir det synliggjort hvordan tradisjonell grammatikk kan anvendes i ulike norskemner som muntligopplæring, lese- og skiveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping. Stoffet illustreres ved en mengde eksempler, tekster og "faktabokser". Boka inneholder også en kortfattet tradisjonell grammatikk og en omfattende stikkordliste.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202217853
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2004