Grammatikken i bruk

Heftet / 2007 / Bokmål
378,-
329,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Man lærer grammatikk bedre ved å se hvordan språket brukes enn ved å pugge et system av begreper. Dette synet finner man i skolens og lærerutdanningens læreplaner, og det danner utgangspunktet for GRAMMATIKKEN I BRUK. De fleste lærebøker i grammatikk vektlegger hvordan språket er bygd opp som system, og i mindre grad hva man kan bruke språket til. Denne boka er nyskapende fordi den i stedet begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., er likevel beholdt som en nyttig oppslagsdel bak i boka. Grammatikk er viktig pedagogisk bagasje, for med god grammatisk kunnskap kan elever, lærere og lærerstudenter bedre forstå hvordan språket brukes i konkrete situasjoner, og dermed også lettere forbedre og utvikle språket. Forfatterne av denne boka viser hvordan grammatikk kan anvendes i ulike norskemner som muntligopplæring, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping. Inneholder: språksystemet som verktøy for språket i bruk tradisjonell systemgrammatikk i kortform didaktiske perspektiver ulike språkbruksområder i skolen eksempler og faktabokser
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202273828
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2007