Produktdetaljer

ISBN13
9788202273828
Publisert
2007
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
326
Vekt
622 gr
Høyde
239 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
23 mm
Se alle

Grammatikken i bruk

Heftet / 2007 / Bokmål
Man lærer grammatikk bedre ved å se hvordan språket brukes enn ved å pugge et system av begreper. Dette synet finner man i skolens og lærerutdanningens læreplaner, og det danner utgangspunktet for GRAMMATIKKEN I BRUK. De fleste lærebøker i grammatikk vektlegger hvordan språket er bygd opp som system, og i mindre grad hva man kan bruke språket til. Denne boka er nyskapende fordi den i stedet begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., er likevel beholdt som en nyttig oppslagsdel bak i boka. Grammatikk er viktig pedagogisk bagasje, for med god grammatisk kunnskap kan elever, lærere og lærerstudenter bedre forstå hvordan språket brukes i konkrete situasjoner, og dermed også lettere forbedre og utvikle språket. Forfatterne av denne boka viser hvordan grammatikk kan anvendes i ulike norskemner som muntligopplæring, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping. Inneholder: språksystemet som verktøy for språket i bruk tradisjonell systemgrammatikk i kortform didaktiske perspektiver ulike språkbruksområder i skolen eksempler og faktabokser
Les mer
Dette er en grunnbok i grammatikk for lærerutdanningen. I tråd med LK06 og rammeplanen for lærerutdanningen ligger vekten på språkets funksjon, ikke på språket som system. Tekstperspektivet er her sentralt og bestemmer i stor grad hva en skal arbeide med i grammatikken. Forfatterne viser at det er mulig å tenke bruksnært og funksjonelt når man underviser i grammatikk, og beviser at det funksjonelle perspektivet på grammatikken korresponderer godt med den didaktiske tilnærmingen lærerutdanningen benytter seg av. Boka inneholder også en kortfattet tradisjonell grammatikk. Har litteraturliste og stikkordliste.
Les mer
Nettpris:
378,-
321,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788202273828
Publisert
2007
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
326
Vekt
622 gr
Høyde
239 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
23 mm
Se alle