Grunnleggende felles verdier? menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen

Heftet / 2017 / Bokmål
399,-
343,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og nye utfordringer. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen belyser denne nye situasjonen fra fire ulike vinkler: I del 1 belyses skolens verdigrunnlag, blant annet ideen om en kristen og humanistisk kulturarv. Del 2 tar for seg menneskerettighetene og menneskerettighetsundervisning i lys av verdimangfold. Del 3 handler om de mange religionene som nå kan kalles norske, og som bærer med seg andre verdier enn skolens, mens del 4 belyser religionenes forhold til moderne menneskerettigheter. Boka inneholder også et lite oppslagsverk over de fleste religioner som finnes i Norge. Målgruppen er lærere og grunnskolelærerstudenter som skal håndtere religions-, livssyns- og verdimangfold blant dagens elever.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202528027
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2017