Heispillet er et brettspill som passer for barn, ungdom og familier.

De fleste samtaler begynner med "hei". Noen ganger fortsetter samtalen av seg selv, andre ganger er det vanskelig å få i gang en samtale om hvordan man har det.

Dette brettspillet er utviklet at to barnepsykologer, og kan brukes som støtte i samtale med barn. Spillet passer for barn helt fra førskolealder og opp til ungdomsalder. Det har blitt produsert i samarbeid med BUPA og Stiftelsen Psyiatrisk Opplysning/ Hertervig Forlag i Stavanger.