Holbergprisen 2021

Holbergprisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen tildeles forskere som har gitt et betydelig bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder, eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes. Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, for fremragende bidrag innenfor de samme fire fagområdene.

Holbergprisen 2021 tildeles amerikanske Martha C. Nussbaum for hennes fremragende forskning innen filosofi, rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Nils Klim-prisen går til den russisk-finske samfunnsviteren Daria Gritsenko.

Du kan lese mer om prisvinnerne her