I denne boken presenterer forfatterne Per Føyn og Shahram Shaygani en systematisk behandlingsmodell basert på psykodynamiske prinsipper. De behandler misbruk og avhengighet som to ytterpunkter på et kontinuum de kaller ruslidelse. Rusmisbruk har en impulsiv og sporadisk karakter, mens rusavhengighet er mer tvangspreget atferd. Forfatterne hevder at psykodynamisk teori har sin styrke i forståelsen av psykologiske og relasjonelle fenomener som er vanskelig tilgjengelige for vår umiddelbare bevissthet. Derfor er psykodynamisk perspektiv og behandling spesielt velegnet og virksomt i forhold til pasienter med kompliserte og sammensatte lidelser. Bokens første del beskriver et teoretisk grunnlag for leseren. Andre del handler om den kliniske praksisen. Begreper blir definert der de brukes første gang. Forfatterne har brukt mange eksempler fra sin egen kliniske hverdag. Eksemplene er anonymisert, men essensen i det psykodynamiske innholdet er beholdt. Boken er først og fremst skrevet for helsepersonell som arbeider med ruspasienter, uavhengig av fagbakgrunn, men vi håper at den også vil være av interesse for andre som berøres av ruslidelser: lærere, politifolk, sosialarbeidere, saksbehandlere på NAV, rusavhengige og pårørende. ____________ «Språket er godt og enkelt, og fenomener forklares på ulike måter slik at det skal være lett for leseren å følge med. (...) Forklaringene og eksemplene legger til rette for praktisk bruk i hverdagen. Boka anbefales herved.» Heid Nøkleby, www.rus.no
Les mer
Forfatterne presenterer her en systematisk behandlingsmodell basert på psykodynamiske prinsipper. Bokas første del beskriver et teoretisk grunnlag. Andre del handler om den kliniske praksisen. Boka er først og fremst skrevet for helsepersonell som arbider med ruspasienter, men kan også være av interesse for andre som berøres av ruslidelser. Har register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215015262
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
440 gr
Høyde
225 mm
Bredde
150 mm
Tykkelse
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
243