Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold. Læreboken omfatter 18 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med lovendringer sanksjonert inntil 1. juli 2023. Lovsamlingen utgis i eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2023 og inneholder 135 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Nytt av året er Regnskapsførerloven som erstatter loven fra 1993 og bl.a. innfører tittelen statsautorisert regnskapsfører, og Låneformidlingsloven som regulerer foretak som utelukkende driver virksomhet ved ervervsmessig formidling av lån eller garanti for lån. Særlig foretaksregisterloven, forbrukerkjøpsloven, arbeidsmiljøloven, markedsføringsloven og angrerettloven er endret i betydelig grad. Folketrygdloven har fått en lang rekke nye bestemmelser som klart viser trygdelovgivningens underordning til EØS-retten. I alt er over 270 endringer i 41 av lovene siden 2022 inntatt i samlingen. Sverre F. Langfeldt er tidligere studierektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, avdelingssjef ved EU-domstolen i Luxembourg, direktør for EFTA-domstolen i Genève og rådgiver ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Monica Viken er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. Stine Winger Minde er høyskolelektor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245047394
Publisert
2023-08-02
Utgave
30. utgave
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Vekt
1520 gr
Høyde
247 mm
Bredde
175 mm
Dybde
42 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
908