Kulturelt entreprenørskap

Heftet / 2009 / Bokmål
465,-
391,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Kulturentreprenører jobber oftest innenfor kreative industrier. Det kulturelle entreprenørskapet er preget av tette koplinger mellom kultur og næring og av estetisk snarere enn materielt forbruk. Både samfunnsplanleggere og forskere har i den senere tid rettet søkelyset mot kulturelt entreprenørskap. Kulturentreprenørene blir gjerne sett på som redningen for en positiv næringsutvikling i det senmoderne samfunnet. Boken går tett inn på ulike kategorier «kulturentreprenører» og analyserer hvordan deres arbeidshverdag er, på hvilke måter den gir mening, og hva som motiverer for et slikt risikofylt yrkesvalg. Denne boken er et resultat av et større forskningsprosjekt om kulturelt entreprenørskap, gjennomført av en forskergruppe ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245007732
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2009