Kunnskapsbærerne 1811-2011 akademikere mellom universitet og samfunn

Innbundet / 2013 / Bokmål
249,-
214,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Hvor viktig er universitetet for samfunnet? Denne boka besvarer spørsmålet gjennom å stille et annet: Hva vil det si for et samfunn å ha mange - eller få - universitetsutdannede innbyggere? Disse innbyggerne, de akademiske kunnskapsbærerne, studeres i denne boka på fire arenaer i det norske samfunnet gjennom 200 år, 1811-2011. Først studeres akademikernes spredning i nærings- og yrkesliv, samt i landets geografi: De preget hele tiden offentlig tjeneste mer enn næringsliv. Dernest blir akademikernes plass i det sosiale hierarki gransket: De gikk fra å være entydig elite til å danne en mer uensartet middelklasse. For det tredje er akademikernes rolle i offentligheten undersøkt: Fra å utgjøre nesten hele offentligheten er de blitt en av mange deltakere, men fremdeles definitivt i en viktig rolle. Den fjerde arena angår akademikernes profesjonalisering: Den foregikk mer utenfor universitetet enn innenfor. Men universitetets vitenskapsfolk er kunnskapens siste instans i mange fag.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788274775466
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Akademika
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2013