Lese, skrive, regne pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen

Heftet / 2014 / Bokmål
479,-
407,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Boka tar for seg begynneropplæringens pedagogikk og didaktikk i spennet av ulike «møter», mellom fagfeltene norsk, matematikk og pedagogikk, og mellom førskolebarnet og skolen. Utvikling av elevenes ferdigheter i lesing, skriving og matematikk har alltid vært blant skolens viktigste oppgaver. Boka tar for seg begynneropplæringens pedagogikk og didaktikk i spennet av ulike «møter», mellom fagfeltene norsk, matematikk og pedagogikk, og mellom førskolebarnet og skolen. Det er bred enighet om at læring skjer best når lærestoffet inngår i meningsfulle helheter og sammenhenger. Derfor kan en med fordel legge opp til tverrfaglig undervisning på småskoletrinnet. Boka bygger på Boka om GLSM (2006), som var «skreddersydd» for allmennlærerutdanningens flerfaglige studieemne Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring. I grunnskolelærerutdanningen er GLSM ikke lenger et eget emne, men utvikling av begynneropplæringskompetanse skal fortsatt være et bredt faglig ansvar i utdanningen, i fagene PEL, norsk og matematikk. Artiklene i denne reviderte utgaven har gjennomgått større og mindre forandringer. De er oppdatert etter reviderte fagplaner i norsk og matematikk i LK06 og rammeplanen for lærerutdanning fra 2010, og på nyere forskning og gjeldende lover og regler. I tillegg har boka en helt nyskrevet artikkel om vurdering. Redaktører for boka er høyskolelektor Martha Elvina Frislid og førstelektor Hilde Traavik ved Høgskolen i Bergen. Øvrige bidragsytere er Bjørnar Alseth, Vigdis Alver, Liv Engen, Helg Fottland, Rune Herheim, Toril Frafjord Hoem, Synnøve Matre, Elin Reikerås, Mona Røsseland, Anne Grete Solstad og Ragnhild Sønstabø.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215023038
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2014