Män i Norden : manlighet och modernitet 1840-1940

Innbundet / 2006 / Svensk
249,-
Levering 3-20 dager

Produktbeskrivelse

Det övergripande syftet med denna bok är att förstå de processer, som har format de nordiska ländernas manligheter vid övergången till det moderna. Moderniteten medförde grundläggande förändringar i förståelsen av det manliga, och detta är nära kopplat till grundläggande samhällsförändringar som industrialisering, urbanisering och rationalisering. Nya tolkningar av manlighet skapades, samtidigt som äldre ideal omstöptes. Nya manlighetsideal bidrog till att forma de nordiska länderna, så för att förstå det nordiska krävs en förståelse av manligheten.Boken är uppdelad i åtta kapitel. I det första kapitlet skisseras bokens teoretiska bakgrund. I de följande tre kapitlen beskrivs tre av periodens manliga huvudgrupper: den borgerliga mannen, bonden och arbetaren. I åtskilliga sammanhang har den borgerliga mannen fått representera hela manligheten. Därför anser vi det nödvändigt att även ta in ett bondeperspektiv, den numerärt mest dominerande gruppen män under perioden, och arbetaren, som också representerar moderniteten tillsammans med borgaren. I de fyra följande kapitlen undersöks hur former av manlighet och omanlighet har förhållit sig till faderskap, sexualitet, våld och jämställdhet. Sammantaget ger boken ett brett perspektiv på olika frågor rörande maskulinitet vid det modernas genombrott i Norden.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9789178443765
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Gidlunds förlag
Språk
Product language
Svensk
Publisert
2006